Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj
329
1689
Rodzic: Wytwory pracy ludzkich rąk
urządzenierzeczownik,
Liście węzła:
Odmiana: rodzaj nijaki
L.p.L.m.
M. urządzenie urządzenia
D. urządzenia urządzeń
C. urządzeniu urządzeniom
B. urządzenie urządzenia
N. urządzeniem urządzeniami
Ms. urządzeniu urządzeniach
W. urządzenie urządzenia

Problemy

  • deprecjatywność
    • nacechowanie emocjonalne
    • wiek

Dzieci leksemu

Wizualizacja
Odmiana
Problemy
Dzieci
329