Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj
164
374
Rodzic: Odzież dolna
majtkirzeczownik, rodzaj bielizny
Liście węzła:
Odmiana: rodzaj PT niemęskoosobowe
L.m.
M. majtki
D. majtek
C. majtkom
B. majtki
N. majtkami
Ms. majtkach
W. majtki

Relacje formalno-semantyczne leksemu majtki

Wizualizacja
Odmiana
Relacje
Dzieci
164